Ing. Stanislav Štěnička

Ing. Stanislav Štěnička (nar. 13. 6. 1963 v Rychnově nad Kněžnou) absolvoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně v roce 1986. Na Výzkumné stanici v Opočně pracoval již jako vysokoškolský student v letech 1981 - 1982 a po ukončení lesnické fakulty a po krátké praxi v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (pobočka v Hradci Hrálové) ještě v letech 1988 - 1990. V oddělení meliorací VÚLHM - VS Opočno tehdy spolupracoval s Ing. Václavem Nárovcem, CSc. na řešení některých aktuálních problémů pěstování mladých borových porostů a meliorací lesních půd. Z VS Opočno odešel do privátní sféry (Krajina, v. o. s.), kde řeší různé ekologické projekty spojené zejména s revitalizací vodních toků v povodí Tiché a Divoké Orlice.


* * *

Primární (použitý) pramen:

Výzkumná stanice Opočno. Přehled publikační činnosti 1951 - 2000. [Research Station at Opocno. List of publications 1951 - 2000]. Sest. F. Šach ... [et al.]. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001. 156 s. - ISBN 80-86461-14-9. [Foto a text na str. 155.].


Odkazy:

On-line publikace na stránkách VÚLHM - VS Opočno:

 • Mortalita borovice lesní po napadení václavkou obecnou a testování účinnosti sanačních opatření v mladých borových kulturách.
  (Štěnička, S., Nárovec, V., Šach, F. 1997).
  [http://vulhm.opocno.cz/on-line/vn021223.html]
 • Zlepšování produkčních vlastností půd bazickými silikátovými horninami.
  (Nárovec, V., Štěnička, S. et al. 1995).
  [http://vulhm.opocno.cz/on-line/vn021203.html]
 • Účinnost amfibolitové moučky z lomu v Markovicích na vybrané fyzikální a chemické vlastnosti podzolovaných lesních půd v laboratorním testu.
  (Štěnička, S., Nárovec, V. 1994).
  [http://vulhm.opocno.cz/on-line/vn021217.html]
 • Pokyny pro přihnojování lesních kultur tabletovaným hnojivem Preform I.
  (Nárovec, V., Štěnička, S. 1992).
  [http://vulhm.opocno.cz/on-line/vn030419.html]
 • Pozdněsezónní růst výhonů borovice lesní a růstové deformace sazenic v kulturách.
  (Nárovec, V., Štěnička, S. 1991).
  [http://vulhm.opocno.cz/on-line/vn030519.html]
 • Zkušenosti s lesnickou rekultivací pozemků devastovaných těžbou písků.
  (Nárovec, V., Štěnička, S., Polonček, R. 1991).
  [http://vulhm.opocno.cz/on-line/vn030421.html] • * * *

  Poslední aktualizace stránky: 12. června 2003